Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.08.2013
Дата публікації 02.08.2013 12:51:25
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Енергоінвест Холдинг"
Юридична адреса* 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: 0953403859
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з наказом Генерального директора Товариства № 2-К від «01» серпня 2013 року призначено Богатирьову Аллу Володимирівну (посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала; не володіє акціями Товариства; посади які обіймала протягом своєї діяльності – бухгалтер, головний бухгалтер, фінансовий директор, генеральний директор, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має) з 01.08.2013 року на посаду головного бухгалтера Товариства. До цього моменту посада головного бухгалтера у штаті була відсутня.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович