Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 08.08.2013
Дата публікації 08.08.2013 16:14:54
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Енергоінвест Холдинг"
Юридична адреса* 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: 0953403859
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", повідомляє, що згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 25.07.2013 р., отриманого емітентом від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» 08.08.2013р. за вх. № 01/08/08, складеного 02.08.2013р., вих. № 35436зв від 02.08.2013р.
відбулися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:
Юридичній особі - Приватній компанії з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдінг/Energoinvest Holding B.V., номер реєстрації 58185674, місцезнаходження: Стравінкилаан 411, Центр міжнародної торгівлі, Тауер А, 4-й поверх, 1077ХХ Амстердам, Нідерланди, належить 150 000 простих іменних акцій емітента (з урахуванням збільшення на 150 000 шт.), що становить 100,00% голосуючих акцій емітента.
Юридичній особі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ", Україна, ідентифікаційний код 32281519, місцезнаходження: 85310, Донецька обл., м. Красноармійськ, м. Родинське, ДП «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «КРАСНОЛИМАНЦЬКА», належить 0 простих іменних акцій емітента (з урахуванням зменьшення на 150 000 шт.), що становить 0% голосуючих акцій емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович