Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 02.09.2013
Дата публікації 03.09.2013 14:24:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Енергоінвест Холдинг"
Юридична адреса* 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: 0953403859
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв: 26.07.2013 р. рішення акціонера.
2. Дата підписання договору позики – 05.08.2013 року, предмет договору – грошові кошти, вид позики – процентна.
Загальна сума позики 650 000 000,00 грн. (шістсот п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Сума частини одержаної позики – 1 (перший) транш 571 500 000,00 грн. (п’ятсот сімдесят один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), процентна ставка – 3,5%.
Строк, на який надано позику – 120 (сто двадцять) місяців з дати підписання Договору, до 24 годин «05» серпня 2023 року.
Умови повернення позики – згідно графіку повернення позики та відсотків за користування позикою.
Застава – відсутня.
3. Дата одержання частини позики (траншу) – 02.09.2013 року.
4. Позикодавець:
Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37568770,
місцезнаходження 01010, м. Київ, Печерський р-н, вул. Суворова, б. 4.
5. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на 01.01.2013 року – -
Вартість активів емітента, розрахованих на 01.01.2013 року – -
Співвідношення загальної суми позики до вартості активів на 01.01.2013 року – 100,00%.
Співвідношення суми одержаного траншу до вартості активів на 01.01.2013 року – -.
Співвідношення частини одержаної позики до загальної суми позики, обумовленої договором – 89,30%.
Мета використання коштів – поповнення оборотних коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович