Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.12.2013
Дата публікації 20.12.2013 16:18:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Енергоінвест Холдинг"
Юридична адреса* 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: 0953403859
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", що оформлене Протоколом № 2 від 20.12.2013, у зв’язку із зміною акціонерів Товариства, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме:
Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства з 20 грудня 2013 року:
– Голови Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, які обіймав протягом своєї діяльності – юрисконсульт, заступник директора по юридичному забезпеченню та питанням оподаткування, директор, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі злочини немає). Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства з 20.06.2013 р.
– Члена Наглядової Ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32281519, місцезнаходження юридичної особи: 85310, Донецька область, місто Красноармійськ, місто Родинське, ДП «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «КРАСНОЛИМАНСЬКА»); не володіє акціями Товариства; Товариство займало посаду члена Наглядової Ради Товариства з 20.06.2013 р.
– Члена Наглядової Ради Товариства Науменко Олега Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади які обіймала протягом своєї діяльності – юрисконсульт, арбітражний керуючий, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає). Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради Товариства з 20.06.2013 р.

Про призначення:
– Головою Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади, які обіймав протягом своєї діяльності – юрисконсульт, заступник директора по юридичному забезпеченню та питанням оподаткування, директор, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі злочини немає). Опихайленко Євген Анатолійович обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном до 20 грудня 2016 року.
– Членом Наглядової Ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V. (номер компанії: 58185674, місцезнаходження юридичної особи: Стравінскилаан 411, Центр міжнародної торгівлі, Тауер А, 4-й поверх, 1077ХХ Амстердам); володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) штук. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V. обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном до 20 грудня 2016 року.
– Членом Наглядової Ради Науменко Олега Анатолійовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; посади які обіймала протягом своєї діяльності – юрисконсульт, арбітражний керуючий, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає). Науменко Олег Анатолійович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном до 20 грудня 2016 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович