Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.11.2014
Дата публікації 11.11.2014 11:39:45
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
Юридична адреса* 83048, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 130
Керівник* Хейло Олександр Валерійович - Генеральний директор. Тел: (062) 206-51-32
E-mail* sanav@slvsl.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 38769061, місцезнаходження юридичної особи: 83048, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130)
(надалі за текстом – Товариство)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів Товариства: позачергові загальні збори Товариства будуть проведені 12» грудня 2014 року о 14.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів).
2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства: 13.45.
3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, затверджено «08» грудня 2014 року (станом на 24 годину) та зазначено, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про зміни в органах управління та контролю Товариства.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
5. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
6. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних Загальних зборах Товариства рішення.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: з матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові загальні збори Товариства, можна ознайомитися:
– до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства – у робочі дні з 09.00 по 18.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59.
– в день проведення позачергових загальних зборів Товариства – з 09.00 до 13.00 за адресою: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36б, 4 поверх (кімната для переговорів); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Хейло Олександр Валерійович; телефон для довідок: (095) 340 38 59.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11.11.2014 року № 213 Бюлетень "Цiннi папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хейло Олександр Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.11.2014
(дата)